Aluminium huisdeuren, voor u ontworpen
DE EN SL HR FR IT NL CS SK

Privacy Policy

> NL > Over ons > Privacy Policy

Privacybeschermingsbeleid voor de webpagina Inotherm.si

 

Dit Privacybeschermingsbeleid is van toepassing op iedereen die de websites inotherm.si, inotherm-tuer.de, inotherm.com, inotherm.hr, inotherm.fr, inotherm.it en inotherm.nl gebruikt.

Een gebruiker is een natuurlijke of rechtspersoon die deze websites gebruikt of bezoekt (hierna: gebruiker).

Door een van deze websites te gebruiken, erkennen gebruikers dat zij akkoord gaan met het Privacybeleid. Gebruikers gaan akkoord met eventuele wijzigingen door de websites verder te gebruiken.

 

Bescherming van persoonsgegevens

Wij bij Inotherm, d.o.o., respecteren uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij verbinden ons ertoe om uw persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken voor de hieronder vermelde doeleinden in dit Privacybeschermingsbeleid. Wij beschermen uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG) (hierna: GDPR) en overige regels voor de bescherming van persoonsgegevens.

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Inotherm, d.o.o. Prigorica 98, 1331 Dolenja vas, Slovenië (hierna: de verwerkingsverantwoordelijke), is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die zijn verkregen van de bovengenoemde websites. Wij verwerken dergelijke persoonsgegevens in overeenstemming met onze interne privacyregelgeving.

 

Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden, derde landen of internationale organisaties

Inotherm, d.o.o., geeft geen persoonsgegevens vrij aan derde partijen, derde landen of internationale organisaties.               

Een uitzondering hierop vormen de statistieken over de bezoeken aan en het gebruik van de websites waarvoor de online platforms van Google Analytics worden gebruikt.

Google Analytics verzekert in zijn algemene voorwaarden en privacybeleid naleving van de regels van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) en bevestigt dat het EU-US Privacy Shield Framework-nalevingscertificaat is verkregen.

Met Google Analytics kunnen gebruikers hun eigen instellingen voor gegevensverwerking bewerken met behulp van de Google Analytics-tool. Raadpleeg de volgende links voor meer informatie over de servicevoorwaarden en privacyregels van Google.

 

Soorten persoonsgegevens, wettelijke basis en doel van gegevensgebruik

Inotherm, d.o.o. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens op basis van individuele toestemmingen of contracten die zijn aangegaan of voor de uitvoering van activiteiten voorafgaand aan het sluiten van een contract, op basis van de legitieme belangen die wij nastreven en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons van toepassing zijn.

 

Op toestemming gebaseerde gegevensverwerking

Een persoon wiens persoonsgegevens op basis van zijn of haar toestemming worden verwerkt, kan voor elk specifiek doel afzonderlijk toestemming geven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

De betrokkene kan zijn of haar toestemming voor elk specifiek doel op elk moment op een eenvoudige en gemakkelijke manier annuleren.

 

Opsturen van de productcatalogus van Inotherm d.o.o. 

Tijdens het behandelen van aanvragen vraagt Inotherm, d.o.o. toestemming om voornaam en achternaam (bedrijf), e-mailadres, straat- en huisnummer, postcode, plaats en telefoonnummer, indien verstrekt door de gebruiker, te verzamelen en te verwerken.

 

Contact met betrekking tot consulting, verkoop en installatie

Wanneer contact opgenomen wordt met betrekking tot consulting, verkoop en installatie, of bij het verzenden van aanvragen vraagt Inotherm, d.o.o. toestemming om voornaam en achternaam (bedrijf), e-mailadres, straat- en huisnummer, postcode, plaats en telefoonnummer, indien verstrekt door de gebruiker, te verzamelen en te verwerken. In sommige gevallen (wanneer een webconfigurator wordt gebruikt) is dit ook van toepassing op de afbeelding van het gebouw, indien verstrekt door de gebruiker.

 

Persoonsgegevens doorsturen naar zakenpartner die zich het dichtst bij de gebruiker bevindt

Nadat de persoon in kwestie toestemming gegeven heeft, verstrekken we zijn/haar persoonsgegevens aan de zakenpartner die zich het dichtst bij de gebruiker bevindt en die namens ons persoonsgegevens verwerkt met het doel een aanbieding voor te bereiden of contact te leggen met de gebruiker met betrekking tot advies, verkoop en installatie, etc. De volgende persoonsgegevens worden doorgegeven aan de zakenpartner: voornaam en achternaam (bedrijf), e-mailadres, straat- en huisnummer, postcode, plaats en telefoonnummer, indien verstrekt door de gebruiker, en in sommige gevallen (wanneer een webconfigurator wordt gebruikt) ook een afbeelding van het gebouw, indien verstrekt door de gebruiker.

 

Verzenden van e-mail en snail mail

Op basis van de uitdrukkelijke wens van gebruikers, die op verschillende manieren hebben aangegeven te willen samenwerken of meldingen van nieuws, beurzen, campagnes etc. te willen ontvangen, verwerkt Inotherm, d.o.o. de volgende persoonsgegevens: voornaam en achternaam (bedrijf), e-mailadres, straat- en huisnummer, postcode, plaats en telefoonnummer.

 

Op contract gebaseerde gegevensverwerking

Inotherm, d.o.o. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens op basis van een contract of met het doel acties uit te voeren voordat er een contract wordt aangegaan, zoals de aankoop van een Inotherm-product of de voorbereiding van een aanbod inzake een artikel van Inotherm, d.o.o. Op basis van een contract worden persoonsgegevens verwerkt om te voldoen aan contractuele bepalingen, zoals met betrekking tot montage, klachten, onderhoud, garantieclaims, etc.

 

Gegevensverwerking op basis van legitieme belangen

Inotherm, d.o.o. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens op basis van de legitieme belangen die we nastreven. Persoonsgegevens gebaseerd op legitieme belangen worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Voor gebruikers van INOPORTAL-diensten (zie hieronder)
 • Voor statistische analyse van verkeer op de website van Inotherm, d.o.o.
 • Om onze diensten aan te bieden en te verbeteren
 • Voor het leveren en ontwikkelen van innovatieve en aangepaste diensten voor onze klanten en de gebruikers van websites van Inotherm, d.o.o.
 • Om de veiligheid van onze diensten en van de website te garanderen en om te beschermen tegen fraude, spam, misbruik, etc.

 

Voor deze doeleinden verzamelen we de volgende persoonsgegevens: IP-adres, Inotherm, d.o.o.-websitestatistieken, gegevens over het aantal klikken, de kliktijd, gegevens over de sites waar bezoekers vandaan komen of naartoe gaan, gegevens over de soorten klanten.

Voor de persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken met het oog op het leveren van de INOPORTAL-dienst, raadpleegt u het gedeelte Gebruikers van de INOPORTAL-dienst.

 

Gegevensverwerking op basis van wettelijke verplichtingen die gelden voor de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Inotherm, d.o.o. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van personen in overeenstemming met wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op de verwerkingsverantwoordelijke voor de volgende doeleinden: het bijhouden van financiële gegevens, facturering, incasso, etc.

Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens voor deze doeleinden: voornaam en achternaam, adres, bankgegevens, belastingnummer, e-mailadres.

 

Gebruikers van de INOPORTAL-dienst

De INOPORTAL-dienst is bedoeld voor zakelijke partners en hun werknemers en we gebruiken deze om met zakelijke partners te communiceren.

De verwerking van de persoonsgegevens van de contactpersonen van zakelijke partners is gebaseerd op de toestemming van een persoon die door zich te registreren akkoord gaat met de Algemene gebruiksvoorwaarden van de INOPORTAL-dienst.

Persoonsgegevens in de INOPORTAL-dienst worden ook verwerkt op basis van de legitieme belangen van Inotherm, d.o.o. De legitieme belangen die we nastreven, zijn onder meer: 

 • uitwisselen van informatie die nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten;
 • het uitbreiden en/of upgraden van zakelijke relaties met zakelijke partners;
 • aanpassen van de inhoud van activiteiten voor zakelijke partners;
 • statistische verwerking;
 • gebruik van de INOKALK-dienst;
 • verzenden van aanbiedingen, reclamemateriaal en uitnodigingen voor evenementen;
 • partners op de hoogte brengen van mogelijke defecten in producten van Inotherm, d.o.o.

 

Inotherm, d.o.o. biedt gebruikers de mogelijkheid om op een eenvoudige manier geen marketingboodschappen meer te ontvangen. Gebruikers kunnen zich op elk gewenst moment afmelden met een eenvoudige "afmeldfunctie" aan het einde van elk e-mailbericht.

 

Bescherming van persoonsgegevens

Om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen, implementeert Inotherm, d.o.o. alle noodzakelijke fysieke, technische, logistieke en organisatorische procedures en maatregelen, gebaseerd op interne regelgeving en in overeenstemming met de juiste werkwijzen op het gebied van informatiebeveiliging of via contractuele partners, om:

 • de toepassingssoftware te beschermen die wordt gebruikt voor het verwerken van persoonsgegevens;
 • ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen tijdens het verzenden, inclusief verzending via telecommunicatie-apparaten en -netwerken;
 • een doeltreffende manier te bieden voor het archiveren, vernietigen, verwijderen of anonimiseren van persoonsgegevens;
 • ruimtes, hardware en software te beschermen;
 • latere vaststelling van dergelijke feiten mogelijk te maken, bijvoorbeeld om te weten op welke manier individuele persoonsgegevens zijn verwerkt of door wie deze zijn verwerkt voor de duur van de opslag van gegevens.

 

Geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens

Inotherm, d.o.o. verwerkt automatisch persoonlijke locatiegegevens voor gebruikers die een van de volgende formulieren invullen: 'Configurator', 'Stuur een vraag', 'Zoek een partner'. Geautomatiseerde verwerking bestaat uit het verzenden van de ingevulde persoonsgegevens naar de verwerkingsverantwoordelijke (Inotherm, d.o.o.) of naar de zakenpartner die zich het dichtst bij de gebruiker bevindt op basis van het opgegeven adres (straat, huisnummer, postcode, plaats).

De geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens zoals hierboven beschreven, is gebaseerd op de toestemming van de persoon (gebruiker).

 

Verdere verwerking van persoonsgegevens

In sommige gevallen verwerkt Inotherm, d.o.o. persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor deze gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Een voorbeeld van een dergelijke verdere verwerking van persoonsgegevens is een vraag over een product wanneer wij, op verzoek van de gebruiker, eerder verstrekte persoonsgegevens verwerken om een aanbod te doen, en vervolgens voor een mogelijke bevestiging van een contract en de bepaling van contractuele voorwaarden tussen twee partijen.

 

Tijdsbestek voor het opslaan van persoonsgegevens

Individuele persoonsgegevens die op basis van toestemming zijn verkregen, worden tot 5 jaar na het annuleren van uw toestemming opgeslagen.

Individuele persoonsgegevens die op basis van een contract worden verwerkt, kunnen 10 jaar lang na de uitvoering van de contractuele verplichtingen door beide partijen worden bewaard en bij invordering van niet-betaalde contractuele verplichtingen 10 jaar lang na het voltooien van gerechtelijke procedures.

Persoonsgegevens die worden verzameld op basis van legitieme belangen worden bewaard totdat de rechten van de persoon op wie zij betrekking hebben worden gehandhaafd of zolang het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld bestaat.

 

Rechten van het individu

Krachtens de toepasselijke wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens hebben individuen de volgende rechten:

 

 • Recht van toegang door de betrokkene

  De betrokkene heeft het recht om bevestiging van de verwerkingsverantwoordelijke te ontvangen dat zijn of haar persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, zo ja, het recht op toegang tot dergelijke persoonsgegevens.

 • Het recht om te corrigeren

  De betrokkene heeft het recht om de verwerkingsverantwoordelijke onnauwkeurige persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene te laten corrigeren zonder onnodige vertraging. Rekening houdend met de doeleinden van gegevensverwerking, heeft de betrokkene het recht om onvolledige of onjuiste persoonsgegevens te wijzigen.

 • Recht van verwijdering

  De betrokkene heeft het recht om de verwerkingsverantwoordelijke zonder onnodige vertraging persoonsgegevens te laten verwijderen die betrekking hebben op de betrokkene, en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te verwijderen zolang de redenen voor een dergelijke verwijdering in overeenstemming zijn met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR).

 • Recht om gegevensverwerking te beperken

  De betrokkene heeft het recht om ervoor te zorgen dat de verwerkingsverantwoordelijke de gegevensverwerking laat beperken wanneer de betrokkene de juistheid van de gegevens betwist, wanneer die verwerking illegaal is of wanneer de betrokkene zich verzet tegen de verwijdering van gegevens, en in plaats daarvan de beperking van zijn verwerking aanvraagt, wanneer de betrokkene een bezwaar indient met betrekking tot de verwerking van gegevens en wanneer de verwerkingsverantwoordelijke niet langer persoonsgegevens nodig heeft voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld, maar de betrokkene ze nodig heeft voor handhaving, uitvoering of verdediging van claims.

 • Recht op gegevensoverdracht

  De betrokkene heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens die hij of zij eerder aan de verwerkingsverantwoordelijke heeft meegedeeld in een gestructureerde, algemeen gebruikte en voor een machine leesbare vorm te ontvangen, en hij of zij heeft het recht deze gegevens door te sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, zonder dat de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt dit verhindert.

 • Recht op een contract

  De betrokkene heeft het recht om, in het kader van zijn of haar specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens op basis van de verwerking die nodig is voor de rechtmatige belangen van de verwerkingsverantwoordelijke, inclusief het aanmaken van profielen.

 • Geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering

  De betrokkene heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief het aanmaken van profielen, en die juridische gevolgen heeft met betrekking tot de betrokkene of die op een andere manier een significant effect heeft op de betrokkene.

 • Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie

  De betrokkene kan rechtstreeks contact opnemen met de bevoegde toezichthoudende instantie, oftewel de Commissaris voor informatiebeheer van de Republiek Slovenië om een klacht in te dienen over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

 • Methode voor het uitoefenen van de rechten van personen

  De betrokkene kan zijn of haar rechten op elk moment uitoefenen, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  Dit kan door een e-mail met een verzoek naar het e-mailadres gdpr@inotherm.si te verzenden. Het verzoek moet worden verzonden vanaf het e-mailadres dat de persoon heeft opgegeven met zijn of haar persoonsgegevens.

  Als u vragen heeft over het privacybeschermingsbeleid, stuurt u uw vragen naar gdpr@inotherm.si.

 

Cookies

De websites van Inotherm, d.o.o. gebruiken cookies om een ​​vlotte werking te garanderen. Cookies zijn bestanden die worden gedownload naar het apparaat dat de gebruiker gebruikt om toegang te krijgen tot het webportaal. Ze gebruiken het apparaat van de gebruiker om unieke gebruikersinformatie of de voorkeuren die de gebruiker op een bepaalde website heeft geselecteerd op te slaan.

Lees meer over de cookies die we gebruiken en hoe u ze beheert via de link Informatie over het gebruik van online cookies.

 

Wijzigingen en geldigheid

Inotherm, d.o.o. behoudt zich het recht voor haar Privacybeschermingsbeleid te wijzigen, waar we u dan tijdig van op de hoogte brengen.

 

Het privacybeschermingsbeleid is van kracht vanaf 25 mei 2018.